Михайлівська громада

Запорізька область, Запорізький район

Цільова програма «Бюджет участі Михайлівської сільської ради»

Дата: 08.09.2019 21:53
Кількість переглядів: 334

Фото без опису

 

І. Загальна частина

 

Цільова програма «Бюджет участі Михайлівської сільської ради» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії влади Михайлівської сільської ради та жителів громади щодо реалізації проектів за рахунок коштів бюджету Михайлівської сільської ради.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів партиципаторного бюджетування.

У Програмі застосовуються такі терміни:

 • Бюджет участі (партиципаторне бюджетування) – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на залучення жителів, які постійно проживають у межах Михайлівської сільської ради до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету Михайлівської сільської ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Михайлівської сільської ради;
 • рада експертів – група фахівців із представників апарату Михайлівської сільської ради, яка створюється розпорядженням голови Михайлівської сільської ради для аналізу проектів;
 • відповідальні працівники – працівники апарату Михайлівської сільської ради, які координують питання  функціонування Бюджету участі, здійснюють підготовку проектів нормативно-правових актів та забезпечують співпрацю з громадськістю щодо питань Бюджету участі;
 • проект – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проекту та відповідає вимогам, які визначені Положенням про Бюджет участі у Михайлівській сільській раді;
 • автор – повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно проживає у межах Михайлівської сільської ради;
 • карта аналізу проекту – формуляр, який заповнюється експертною групою;
 • пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені  розпорядженням голови Михайлівської сільської ради;
 • голосування – процес визначення жителями проектів-переможців серед поданих проектів у електронному та паперовому вигляді;
 • встановлення підсумків голосування – підрахунок голосів, поданих за кожен із проектів відповідно до онлайн-голосування та заповнених паперових бланків для голосування;
 • проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів.
 • головні розпорядники бюджетних коштів – органи Михайлівської сільської ради в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів - переможців.

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої направлена програма

Вирішення проблем суспільства і громади – це соціальне прагнення будь-якої влади. Але процес управління повинен містити двосторонню взаємодію. Влада самостійно вирішити всі проблеми неспроможна. Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності громади. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій територій громади, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо. Бюджет участі (партиципаторне бюджетування) є хорошим світовим досвідом щодо можливостей залучення громадян до процесу підготовки і прийняття рішення.

Запровадження Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органу місцевого самоврядування з жителями, які проживають на території сільської ради, створенню умов для реалізації територіальною громадою права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення покращення інфраструктури та добробуту жителів громади.

III. Мета програми

Проведення Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу влади Михайлівської сільської ради із жителями, які постійно проживають на території Михайлівської сільської ради, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, строки виконання програми 

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії влади Михайлівської сільської ради та жителів громади у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень та розв’язують найбільш нагальні проблеми громади.

Виконання Програми розраховано на 2020 - 2021 роки.

 

V. Завдання та заходи програми

Завдання програми:

1. Інформаційна і промоційна кампанія.

2. Подання проектів.

3. Перевірка проектів.

4. Голосування за проекти та підрахунок результатів.

5. Реалізація проектів та оцінка процесу.

 

VI. Обсяги і джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів бюджету Михайлівської сільської ради за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається у рішенні про бюджет на відповідний рік.

Розмір суми Бюджету участі Михайлівської сільської ради на 2020-2021 рр. визначається рішеннями про бюджет.

 

Напрями використання коштів

Відповідальний виконавець

Прогнозний обсяг коштів,  тис. грн.

2020 р.

2021 р.

Загальний фонд

1.

Виконання об’єктів, які визнано проектами-переможцями

головні

розпорядники бюджетних коштів

200,000

200,000

 

VIІ. Контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Михайлівська сільська рада, рада експертів, відповідальні працівники, відповідно до повноважень.

Відповідальні працівники у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень. А також забезпечують контроль за проведенням інформаційної і промоційної компанії, дотриманням хронології бюджету участі, конкретних  етапів і дат проведення заходів.

Рада експертів спільно із відповідальними працівниками контролює етап перевірки проекту, про що свідчитимуть заповнені картки аналізу проектів, розміщення їх сканованих копій на сайті Михайлівської сільської ради та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проектів, бланк для голосування з назвами проектів та зазначенням сум на їх реалізацію.

Головні розпорядники бюджетних коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проектів – переможців, оприлюднюють звіти про виконання проектів, співпрацюючи протягом часу реалізації проекту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото та інші матеріали, розміщується на веб-сайті Михайлівської сільської ради.  

VIІІ. Очікувані результати виконання програми

Очікуваними результатами виконання програми є:

 • створення ефективного механізму взаємодії Михайлівської сільської ради та жителів Михайлівської сільської ради в бюджетному процесі;
 • залучення жителів до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;
 • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям Михайлівської сільської ради можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
 • вирішення питань, які найбільш хвилюють жителів Михайлівської сільської ради.

 

ІХ. Звітність про хід виконання Програми

У кінці 2020 та 2021 років відповідальний працівник Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та у грудні місяці подає на розгляд до Михайлівської сільської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд до Михайлівської сільської ради разом із пояснювальною запискою.

 

Голова                                                                                          А.КОРОЛЬ

ПАСПОРТ - ТУТ!

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ - ТУТ!

ПОЛОЖЕННЯ - ТУТ!

ДОДАТОК №1 - ТУТ!

ДОДАТОК №2 - ТУТ!

ДОДАТОК №3 - ТУТ!

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ - ТУТ!

ЗВІТ - ТУТ!


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора