Михайлівська громада

Запорізька область, Запорізький район

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Згідно з Законом України "Про звернення громадян" всі громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Закон України "Про звернення громадян"

Вимоги до звернення громадян (стаття 5 ЗУ «Про звернення громадян»)

         Звернення може бути усним чи письмовим. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

         Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

         Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).         

         У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. До колективного звернення додаються оригінали підписів громадян.

Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (стаття 8 ЗУ «Про звернення громадян)

         Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

         Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

         Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 

Зразок написання звернення:

                                                                                        Голові Михайлівської сільської ради

                                                                          Запорізького району Запорізької області

                                                                          Король А.М.

                                                                                 ПІБ заявника (повністю)

                                                                                              зазначити соціальний статус: учасник

                                                                                              бойових дій, ліквідатор аварії на ЧАЕС,

                                                                                              багатодітна сім'я, інвалід __ групи,

                                                                                              пенсіонер, працюючий, тощо)

                                                                                              адреса проживання

                                                                                              контактний телефон

 

                                                                    ЗАЯВА

 

1.Викласти суть питання.

2.Відобразити результати попереднього розгляду, якщо такий був.

3.Зазначити, яка потрібна допомога.

 

До звернення можуть бути долучені копії документів, необхідних для розгляду.

 

         Дата подання звернення                                                 Підпис заявника

 

Форма звернення (PDF)                                                      Форма звернення (WORD)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора