Михайлівська громада

Запорізька область, Запорізький район

5,8 млн. грн. компенсації єдиного соціального внеску отримали роботодавці Запорізької області

Дата: 03.12.2019 14:14
Кількість переглядів: 251

Фото без опису

Легалізація зайнятості, створення нових робочих місць та підвищення рівня заробітної плати є базовим фактором для поліпшення добробуту населення. Щоб подолати дисбаланс на ринку праці сьогодні необхідно під­ви­щувати со­ці­аль­ні стан­дарти, дотримуватися ви­мо­гам що­до ле­га­лі­за­ції праці. Тому дер­жа­вна служба зайнятості про­по­нує ро­бо­то­дав­цям послуги, що допомагають заощаджувати, економічно стимулюють до збереження вже існуючих та створення нових робочих місць. Ми говоримо про 100 - відсоткову ком­пенса­цію вит­рат на сплату єди­но­го внес­ку на за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жавне со­ці­аль­не стра­ху­ван­ня за пра­цев­лашту­ван­ня без­ро­біт­но­го за нап­равлен­ням служ­би зай­ня­тос­ті.

— Ком­пенса­ція вип­ла­чу­єть­ся про­тя­гом од­но­го ро­ку з дня пра­цев­лашту­ван­ня осо­би при умо­ві збе­ре­жен­ня га­ран­тії зай­ня­тос­ті осо­би стро­ком не мен­ше ніж на два ро­ки, — заз­на­чає ди­рек­тор Запорізько­го об­ласно­го цен­тру зай­ня­тос­ті Ірина Дуднік.

Станом на 15 листопада поточного року на нові робочі місця пра­цев­лашто­ва­но 431 безробітного,  із здійсненням компенсації витрат єдиного внеску на за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жавне со­ці­аль­не стра­ху­ван­ня 228 роботодавцям. В то­му чис­лі 129 суб’єк­там ма­ло­го під­при­єм­ниц­тва, які працевлаштували 276  громадян на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності.

Із числа працевлаштованих - 155 громадян з числа тих, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, серед них 82 людей перед пенсійного віку,  60 тих, хто мають статус «один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років» та інші.

Найбільше безробітних були працевлаштовані до роботодавців, які здійснюють свою діяльность у галузях: переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, сільське господарство.

 В цілому у поточному році в Запорізькій області  на відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску компенсовано 5785,6 тис. грн., що складає 93 відсотки від затвердженого кошторису на 2019 рік. 

Загалом ця послуга корисна не лише роботодавцям, а й шукачам роботи. Оскільки стимулює керівників підприємств та приватних підприємців не просто створювати нові робочі місця, а й офіційно оформлювати працівників у штат, виплачуючи їм легальну заробітну плату, забезпечуючи соціальні гарантії.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора